БОШКАРУВ ОРГАНИ АЪЗОЛАРИГА ХАК ТУЛАШ

“Ўзтрансгаз” АКнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш коллегиал ижроия органи – Бошқаруви томонидан амалга оширилади.

“Ўзтрансгаз” АК Бошқаруви 5 (беш) аъзодан иборат бўлиб бир йил муддатга сайланадилар (тайинланадилар).

“Ўзтрансгаз” АК Бошқарувининг таркиби:

Шоисматов Эргаш Рахматуллаевич – Бошқарув раиси;

Эшмуратов Баходир Бешимович – Бошқарув раисининг биринчи ўринбосари – бош мухандис;

Ашуров Улугбек Муродиллоевич – Бошқарув раисининг ўринбосари;

Рахманов Бахром Самадович – Бошқарув раисининг ўринбосари;

Бошманов Муратулла Абдувайитович – Бошқарув раисининг ўринбосари.